مقاله

زمان تعویض شمع موتورسیکلت و بررسی خرابی

شمع موتور که یکی از قطعات موتورسیکلت به شمار میرود باید جرقه درستی را ایجاد کند تا چرخه احتراق کارایی الزم را
داشته باشد.
در ادامه نحوه تشخیص شمع سالم از خراب و تست شمع موتور و توصیههایی در مورد تعویض آن را ارائه کردهایم.
ظاهر شمع سالم و شمع خراب
شمع موتورسیکلت همانند کاغذ لیتموس اطلاعات زیادی را در خصوص داخل موتور برای ما فراهم میکند.
پس از مدتی که شمع را بازدید میکنید معمولا تغییر رنگ بین خاکستری تا قهوهای روشن در کنار الکترود آن ایجاد شده و
این شمع سالم است.
از طرف دیگر اگر در هنگام بازدید شمع با رسوبات زیادی در کنار الکترود مواجه شدید این مورد به خاطر کیفیت پایین
سوخت و مصرف زیاد روغن است.
آسیب مکانیکی مثل وجود خرده عایق روی الکترودها نشان دهنده وجود رسوبات سخت در محفظه احتراق است.
این مورد در نهایت میتواند منجر به آسیب رساندن قطعات داخلی موتور موتورسیکلت شود.
بهترین زمان تعویض شمع موتور
زمان تعویض شمعها را میتوان با توجه به مقدار کیلومتر کارکرد و بازدید بصری آن مشخص نمود.
هنگام تعویض شمع دفترچه راهنمای موتورسیکلت را مطالعه نموده و طبق دستورالعملهای گفته شده اقدام کنید.
زمان تعویض را به نصف کاهش دهید.
اگر در شرایط نامساعد مثل ترافیک زیاد از موتورسیکلت استفاده میکند حتمًا زمان تعویض رو به نصف کاهش بدید.
به عنوان مثال، اگر شرکت سازنده زمان تعویض شمع را پس از ۲۰۰۰۰ کیلومتر تعیین کرده در ۱۰۰۰۰ کیلومتر آن را عوض
کنید.
در موتورسیکلتهای جدید بیشتر از سر سیلندهای آلومینومی استفاده میشود
لذا این نکته را مدنظر داشته باشید که در زمان تعویض شمع، موتور حتمًا خنک باشد تا محکم در جای خود سفت شود.

بهتر است دستورالعملهای زیر را هنگام تعویض شمع دنبال کنید:
شمع قدیمی را باز کنید
محل قرارگیری شمع را از هرگونه آلودگی پاک نمایید
با آچار شمع، شمع را در محل خود سفت کنید )مراقب باشید پیش از بستن شمع با جسم سخت برخورد نکند(

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *