مقاله

اشنایی کامل با کاتالیست موتورسیکلت

کاتالیست موتورسیکلت که معمولا در مسیر خروجی هوای موتور در داخل اگزوز قرار میگیرد باعث میشود تا درصد زیادی از کربن و سایر آلاینده های هوا و محیط زیست به بیرون انتقال نیافته و در نتیجه آلایندگی موتورسیکلت را تا حد زیادی کاهش می دهد.

کاتالیست بکــار رفته در اگزوز برخی موتورسیکلت از نوع سه راهه است. علت انتخاب نام سه راهه برای این مبدل آن است که برای کاهش همزمان سه نوع گاز سمی و آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن ،(CO) هیدروکربنهای حاصل از احتراق ناقص (HC) و اکسید نیتروژن (NOx) و تبدیل آنها به گازهای غیر سمی ، بخار آب(H2O)، نیتروژن (N2) و دی اکسید کربن (CO2) مورد استفاده قرار می گیرند.

شرایط موثر بر عملکرد کاتالیست موتورسیکلت
به دلیل آنکه ECU موتورسیکلت با وجود کاتالیست کالیبره میشود هر گونه تغییر در کاتالیست و یا حذف آن، اگر چه ممکن است در ابتدا موجبات شتاب بیشتر موتورسیکلت را فراهم سازد اما در نهایت منجر به کار کرد نامناسب موتور و افزایش مصرف سوخت خواهد گردید.

طریقه انتقال سیستم قدرت موتورسیکلت
از انژکتور در موتور انتظار می رود سوخت و هوا را به نسبت درستی مخلوط کند هرگونه خطا در عملکرد انژکتور می تواند به طور مستقیم بر استوکیومتری واکنش در سیلندرها تأثیر گذاشته و در نتیجه سبب افزایش میزان آلاینده ها گردد. مواد موجود در سوخت نیز میتواند به طور مستقیم بر روی میزان آلاینده ها و عملکرد کاتالیست تأثیر گذار باشد. به عنوان مثال گوگرد موجب مسمومیت پایدار در کاتالیست میگردد بدین صورت که با واکنش با سطح فعال کاتالیست، مانع ایجاد واکنش تصفیه شده و کاتالیست را از کار می اندازد.

عمر کاتالیست موتورسیکلت
به طور متوسط عمر مفید کارکرد هر کاتالیست در موتورسیکلت بین ۳۰ تا ۵۰ هزار کیلومتر یا بین ۳ الی ۴ سال است و از این رقم تجاوز نمیکند و پس از آن کارایی خود را به طور کامل از دست می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *