مقاله

انتخاب یک لاستیک مناسب برای موتورسیکلت

سلام خدمت کاربران عزیز کینگ موتور توی این مقاله قصد داریم بهتون بگیم چطور لاستیک موتورسیکت را انتخاب کنیم؟


How To Choose The Right Tire For Your Motorcycle

تایر یا همان لاستیک به اندازه کفش پای شما و حتی بیشتر برای موتورسیکلت به جهت راحتی و سالمتی راندن شما اهمیت دارد. تنوع لاستیک های موجود در بازار و البته داخلی یا خارجی بودن آنها باعث شده تا
گاهی سردوراهی قرار گرفته و به بیراهه بروید. درباره انتخاب لاستیک مناسب برای موتور سیکلت آنچه مهم
است کیفیت و سالمت تایر است، چون بسیاری از کارشناسان فنی معتقدند لاستیک یکی از اصلی ترین قطعات
موتورسیکلت است که به طور مستقیم با سالمت و کیفیت رانندگی افراد سروکار دارد.


چطور لاستیک موتورسیکت را انتخاب کنیم؟
با توجه به فناوری های جدید کنونی فقط درصد ناچیزی وزن موتورسیکلت به لاستیک
منتقل می شود و بقیه را باد داخل لاستیک تحمل می کند، بنابراین اگر به هر دلیل این توازن
برهم بخورد، کیفیت رانندگی و در نهایت سالمت ترک سوار تهدید خواهد شد؛ پس قبل از
این که به بازار بروید این مقاله مختصر را مطالعه کنید و بعد دست به جیب شوید.
وطنی یا خارجی؛ مساله این است!
شاید اگر در مورد بازار تایر خودرو صحبت می کردیم داستان کمی متفاوت بود اما در مورد
تایر موتورسیکلت خیلی نکات هستند که باید در نظر گرفته شوند. برای مثال سایز تایر که هر کمپانی برای
موتورسیکلت خود به صورت استاندارد در نظر گرفته است باید مورد توجه قرار بگیرد که در تولیدی های
داخلی همه سایز ها مشاهده نمی شود و تفاوت کیفیت تایرهای اروپایی با وطنی یکی دیگر از مسائلی است که
بدون شک موتورسوار را به سمت خود هدایت می کند پس چه بهتر که یک سری موارد را به صورت جدی تر
در نظر بگیریم.
آج لاستیک فقط برای زیبایی نیست!
شاید از خودتان بپرسید طرح های مختلف روی لاستیک ها یا همان آج برای چیست و چه لزومی برای
تنوع آن وجود دارد؟

پاسخ این است که آج لاستیک به علت ارتباط مستقیم با سطح زمین در تمام مدت رانندگی، از اهمیت
ویژه ای برخوردار است. باید بدانیم سالمت و طرح آج ها در خروج آب، سنگریزه، شن و در نهایت حرارت از
زیر لاستیک تاثیر بسیار زیادی دارد که این موضوع عالوه بر تضمین سالمت می تواند روی هندلینگ موتور نیز
تاثیرگذار باشد.
آج لاستیک های قدیمی خیلی ساده و یکنواخت و بیشتر به صورت شیار ساده روی گوشت لاستیک بود،
ولی همان گونه که تکنولوژی موتور و بدنه موتورسیکلت پیشرفت کرد، سازندگان تایرها نیز به تبع آن دست
به کار شدند و با تحقیقات و عملکرد خود مدل های متفاوتی از تایرهای جدید را روانه بازار کردند.
طرح آج لاستیک ها:
طرح های رگه ای
عرضی
ترکیبی عرضی و رگه ای
طرح بلوکی
شاید هنگام رانندگی شهری عملکرد این آج ها چندان به چشم نیاید، اما در جاده های لغزنده، برفی و
بارانی و حتی شنی وجود تایر سالم با آج های مناسب بسیار تاثیرگذار است.
تقسیم بندئ تایرهای تولیدی:
تایرهای موتورسیکلت ها معمولی بسته به رده و کالس موتور و هدف موقعیت مکانی رانندگی با
موتورسیکلت تقسیم بندی و بر اساس نوع نیاز مصرف کننده توسط شرکت های تولیدی طراحی و تولید می
شوند. عمده دسته بندی تایرها توسط تولید کنندگان به شرح زیر است:
تایر اسکوتر
تایر فرغونی
کشاورزی
موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت های خارج جاده ای
موتورسیکلت های داخل و خارج جاده ای
موتورسیکلت های سه چرخ
موتورسیکلت های شهری و اسپرت
تایر اسکوتر:
این نوع از لاستیک ها برای موتورسیکلت های درون شهری با طول عمر متوسط حداکثر 2 سال و تحمل
تضمین شده حداکثر سرعت 80 کیلومتر بر ساعت و بیشتر برای موتورهایی چون ویو و اسکوتر طراحی شده
اند. این نوع از تایر با حداکثر ارتفاع 5.0 سانتیمتر آج و با شیارهای مورب و عمود مرکزی برای عبور بهتر آب
درون آسفالت و با عرض کم لاستیک عرضه میشوند.
تایر فرغونی
این نوع از لاستیک ها هم برای فرقون های مصالح ساختمانی و هم برای موتورسیکلت های درون شهری
کوچک یا همان موتورسیکلت های مینی با طول عمر متوسط حداکثر 3 سال و تحمل تضمین شده حداکثر
سرعت 60 کیلومتر بر ساعت و بیشتر برای موتورهایی چون موتورهای بنزینی اسباب بازی کودکان طراحی
شده اند. این نوع از تایر با حداکثر ارتفاع 4.0 سانتیمتر آج و با شیارهای کامال عمودی برای عبور بهتر آب
درون آسفالت و چمن و با عرض کم لاستیک عرضه میشوند.
تایر کشاوری
این نوع از لاستیک ها بیشتر به هدف استفاده از تجهیزات و ماشین آالت کشاورزی تک سیلندر بنزینی
وهم برای موتورسیکلت های درون شهری با طول عمر متوسط حداکثر 5 سال و تحمل تضمین شده حداکثر
سرعت 40 کیلومتر بر ساعت و بیشتر برای موتورهایی چون مینی تریل طراحی شده اند. این نوع از تایر با
حداکثر ارتفاع 5.1 سانتیمتر آج و با شیارهای زیکزاک برای عبور بهتر در شل و مسرهای گلی و با عرض
نسبتا کم لاستیک عرضه میشوند.
تایر موتورسیکلت های برقی
این نوع از لاستیک ها برای موتورسیکلت های درون شهری با طول عمر متوسط حداکثر 2 سال و تحمل
تضمین شده حداکثر سرعت 60 کیلومتر بر ساعت و بیشتر برای موتورهایی چون ویو و اسکوتر طراحی شده
اند. این نوع از تایر با حداکثر ارتفاع 6.0 سانتیمتر آج و با شیارهای مورب افقی برای جسبندگی بیشتر به
آسفالت و با عرض نسبتا کم عرضه میشوند.
تایر موتورسیکلت های خارج از جاده
این نوع از لاستیک ها برای موتورسیکلت های تریل، کراس و دو منظوره ورزشی با طول عمر متوسط
حداکثر 1 سال و تحمل تضمین شده حداکثر سرعت 80 کیلومتر بر ساعت و بیشتر برای موتورهایی چون
آفرود طراحی شده اند. این نوع از تایر با حداکثر ارتفاع 5.2 سانتیمتر آج و با بلوک های گوشتی برای توانایی
عبور رودخانه ها در سنگ الخ و شن و ماسه و با عرض متوسط عرضه میشوند. از ویژگی های این لاستیک ها
مقاوت باال در برابر ضربه و انعطاف باال در همشکلی با سطح مسیر های نا هموار است.
تایر موتورسیکلت های داخل و خارج جاده
این نوع از لاستیک ها برای موتورسیکلت های تریل و دو منظوره ورزشی با طول عمر متوسط حداکثر 2
سال و تحمل تضمین شده حداکثر سرعت 100 کیلومتر بر ساعت و بیشتر برای موتورهایی چون روان 200
کیوام و … طراحی شده اند. این نوع از تایر با حداکثر ارتفاع 8.1 سانتیمتر آج و با بلوکهای ترکیبی موزایکی
شکل برای توانایی عبور با سرعت باال در مسرهای خاکی و آسفالت و همچنین توانایی عبور از در سنگ الخ با
عرض متوسط عرضه میشوند. از ویژگی های این لاستیک ها مقاوت باال در برابر حرارت جاده در مسیرهای
طوالنی و انعطاف باال در همشکلی با سطح مسیرهای نا هموار خاکی است.
موتورسیکلت های سه چرخ
این نوع از لاستیک ها برای موتورسیکلت تفریحی سه چرخ با طول عمر متوسط حداکثر 3 سال و تحمل
تضمین شده حداکثر سرعت 60 کیلومتر بر ساعت و بیشتر برای موتورهایی ساحلی و بیابانی طراحی شده اند.
این نوع از تایر با حداکثر ارتفاع 1 سانتیمتر آج و با سطح وسیع آج بههمراه شیارهای زیکزاک عمودی برای
توانایی عبور شن و ماسه و آسفالت با عرض زیاد عرضه میشوند. از ویژگی های این لاستیک ها مقاوت باال در
برابر حرارت باالی شن و ماسه کویری می باشد.
موتورسیکلت های شهری
این نوع از لاستیک ها برای موتورسیکلت های درون شهری و یا دو منظوره ورزشی با طول عمر متوسط
حداکثر 2 سال و تحمل تضمین شده حداکثر سرعت 100 کیلومتر بر ساعت و بیشتر برای موتورهایی چون
طرح هندا و تریل ها طراحی شده اند. این نوع از تایر با حداکثر ارتفاع 6.0 سانتیمتر آج و سطح باالی آج با
موقعیت های مورب هم سو به همراه توانایی عبور در مسیرهای خیس و لغزنده در دو ابعاد عرض نسبتا کم و
عرض متوسط عرضه میشوند. از ویژگی های این لاستیک ها مقاوت باال در حرارت ناشی از رانندگی طوالنی
مدت، سرعت نسبتا باال است.
البته نوع دیگری از لاستیک ها که به عنوان تایر اسپرت مشهور هستند وجود دارد که دقیقا همان تایرهای
موتورسیکلت های شهری هستند با همان ویژگی و تنها دارای مقاوت باال در سرعت هایی از حداقل 100 تا
حداکثر 300 کیلومتر برساعت هستند و البته هرچه قدر توانایی سرعت در این لاستیک ها بیشتر می گردد
میزان عمق آج کمتر و در برخی از موارد کال آج حذف می شد.
نکات طالیی در هنگام خرید!
لاستیک )تایر( به عنوان آخرین عضو گردنده از سیستم انتقال قدرت می باشد که نقش مهمی را در کنترل
موتورسیکلت بر عهده دارد؛ پس انتخاب لاستیک و نگهداری از آن از عوامل مهم برای عملکرد هرچه بهتر
این عضو از سیستم خودرو محسوب می گردد.
اعداد و ارقام درج شده روی لاستیک:
تاریخ تولید:
آیا می دانید که لاستیکها نیز مانند بسیاری از فراورده های مصنوعی دیگر، تاریخ مصرف دارند؟ این تاریخ
۴ سال پس از تاریخ تولید آنهاست که معموًال به صورت عددی ۴ رقمی بر روی لاستیک درج شده است.
پیدا کردن تاریخ انقضای مصرف لاستیک، کاری بسیار آسان است. اگر به نوشته های درج شده در کنار
لاستیک دقت کنید، عددی ۴ رقمی را خواهید دید که هفته و سال میالدی تولید آن را مشخص می سازد. در
واقع لاستیک ۴ سال پس از این تاریخ، قابل استفاده نیست.
درصورتی که تاریخ مصرف لاستیک شما گذشته باشد، این احتمال که به دلیل ترکیدن ناگهانی آن باعث
تصادف شده و یا حتی مرگ آور شود، بسیار زیاد است.
تاریخ تولید می تواند هشداری برای ما باشد تا با بررسی آن، از پایان نیافتن مهلت مصرف لاستیک
موتورسیکلت خویش مطمئن شویم.
نحوه خواندن اطالعات روی لاستیک موتورسیکلت
انتخاب لاستیک مناسب برای موتورسیکلت همواره مورد توجه راکبان است. برای این منظور بهتر است تا
با کدهایی که از طرف شرکت سازنده روی لاستیک درج میگردد آشنایی بیشتری داشت. در ادامه به ارائه
توضیحاتی در این خصوص میپردازیم.
کدهای زیر را بهعنوانمثال در نظر داشته باشید:
180 / 50 R17 71 W
دو یا سه رقم اول عرض لاستیک را بر حسب میلیمتر نشان میدهند )در اینجا ۱۸۰میلیمتر است(.
دو رقم بعدی نشاندهنده نسبت ارتفاع مقطع به عرض مقطع لاستیک )نسبت منظر( است )در اینجا
۵۰ است(.
حرف انگلیسی بعد از این اعداد نشاندهنده ساختار لاستیک است که B ساختار بایاس، D ساختار
قطری و R ساختار رادیال را نشان میدهند.
رقم بعد از حرف انگلیسی قطر لاستیک را بر حسب اینچ نشان میدهد )در اینجا ۱۷ است(.
ارقام بعدی نمایانگر شاخص بار و میزان تحمل وزن بر حسب کیلوگرم هستند. که معموًال در جدولی
برابر آنها مشخص شده است )در مثال مذکور ۷۱ درج شده است که طبق جدول شاخص بار، ۳۴۵
کیلوگرم وزن قابل تحمل آن در نظر گرفته میشود(.
حرف انگلیسی پایانی نشانگر میزان سرعت مناسب برای حرکت با لاستیک موتورسیکلت است که بر
حسب کیلومتر بر ساعت یا مایل بر ساعت در دفرچه توضیحات تولیدکننده درج میشود )در مثال
فوق حرف W نشانگر سرعت استاندارد ۲۷۰ کیلومتر بر ساعت است. البته اگر این حرف داخل دو
پرانتز )W )باشد یعنی سرعت بیش از ۲۷۰ کیلومتر بر ساعت(.
تاریخ ساخت لاستیک
تاریخ ساخت معموًال داخل یک بیضی محصور شده است. کد ابتدایی آن نشاندهنده سری ساخت و چهار
رقم آخر نماینگر تاریخ تولید لاستیک هستند.
دو رقم اول هفته سال تولید )۱ تا ۵۲ )و دو رقم بعدی سال تولید را نشان میدهند.
مثًال ۴۵۱۳ یعنی لاستیک در هفته چهلوپنجم سال ۲۰۱۳ ساخته شده است.
حداکثر فشار باد
مطلب حائز اهمیت دیگری که غالبا آن را فراموش کرده و یا به آن اهمیتی نمی دهیم، میزان فشار باد
مجاز لاستیک است. در صورتی که قصد طی کردن مسافتی طوالنی را داشته باشید، فشار لاستیک ها را نسبت به
فشار توصیه شده در شرایط عادی به مقدار ۴psi کاهش دهید، زیرا لاستیک ها به هنگام راندن طوالنی در
بزرگراه ها، گرم شده و فشار باد درون آنها باال می رود. میزان حداکثر فشار باد مجاز برای هر لاستیک را می
توانید بر روی دیواره کناری آن مشاهده کنید.
اطالعات لاستیک خودرو خود را بررسی کنید تا از میزان فشار مجاز واقعی آن مطلع شوید. تنظیم فشار باد
تا چند پوند کمتر از حداکثر فشار مجاز، عملی قابل قبول است، ولی نباید در این کاهش افراط کنید. لاستیک
های مختلف بر حسب کاربردهای گوناگون، برای تحمل فشارهای مختلفی طراحی شده اند؛ فشار کم باد داخل
لاستیک موجب باال رفتن حرارت آن می شود. عکسبرداری مادون قرمز از لاستیکی با فشار باد کم که در
سرعت باال تست شده است، نشان می دهد که دمای مخرب آن باال می رود.
بار مجاز
مطلب مهم دیگری که باید به آن توجه کرد، میزان باری است که می توانیم روی لاستیکها وارد کنیم که به
آن شاخص وزن لاستیک گفته می شود. در بسیاری مواقع بدون توجه به فشاری که بار اضافی درون
موتورسیکلت به لاستیک ها وارد می کند، اقدام به حمل بار با موتورسیکلت می کنیم. عبور از مرز مجاز بار،
امکان انهدام لاستیک را افزایش داده و حتی ممکن است عاملی موثر در وقوع تصادفات باشد.
توجه داشته باشید هرگز لاستیکی را که شاخص وزن آن کمتر از میزان توصیه شده از سوی سازنده
موتورسیکلت است، روی رینگ نصب نکنید.
سرعت مجاز
سرعت مجاز هر لاستیک، حداکثر سرعتی است که لاستیک می تواند به مدت ۱۰ دقیقه تحمل کند. این
شاخص با یکی از حروف التین A تا Z بیان می شود.. واضح است اگر لاستیکی تحت تأثیر حداکثر سرعت واقع
شود، اما فشار باد آن تنظیم نباشد و یا اضافه بار روی آن اعمال شود، آسیب می بیند و یا ممکن است بترکد.
اندازه لاستیک
بسیاری از افراد، هنگامی که برای خرید لاستیک به فروشگاه مراجعه می کنند، در پاسخ به سوال
فروشنده در زمینه اندازه لاستیک مورد نظرشان، بالفاصله اعداد و ارقامی را بیان می کنند که روی لاستیک
قدیمی خود دیده اند. آیا بهتر نیست بدانید که این شماره ها چه معنایی دارند؟
راهنمای خرید
اندازه تایرها اینگونه نشان داده می شود
۱۷/۶۰/۱۶۰ گاهی اوقات حرف R نیر در بین این اعداد
نشان داده می شود که نشان دهنده رادیال بودن تایر
است
۱۶۰ پهنای لاستیک بر حسب میلی متر
۶۰ نسبت ارتفاع دیواره لاستیک )فاق( به پهنای آن برحسب درصد
۱۷ قطر رینگ رینگ بر حسب اینچ
مقاومت حرارتی
مقاومت حرارتی لاستیکها با حروف التین مشخص می شوند. مقاومت حرارتی لاستیک ها به ترتیب از
باالترین تا پایین ترین درجه، با حروف C-B-A مشخص می شود.
چسبندگی
این واژه در یک لاستیک، میزان قابلیت متوقف کردن موتورسیکلت را در جاده های خیس نشان می
دهد. داشتن چسبندگی باال به این معنی است که این لاستیک، خودروی حامل خود را در جاده های خیس، در
مسافت کوتاهتری نسبت به لاستیک با چسبندگی پایین تر، متوقف می کند. میزان چسبندگی از بیشترین تا
کمترین، به ترتیب با حروف B، A، AA و C تعریف می شود.
ساییدگی
این عدد، میزان سایش لاستیک را به ما نشان می دهد. عدد باالتر بیانگر این است که ساییده شدن
لاستیک زمان بیشتری طول می کشد. به عنوان مثال، زمان ساییده شدن یک لاستیک با کد ساییدگی ۴۰۰ دو
برابر لاستیکی با کد ساییدگی ۲۰۰ است.
ترکیبات سازنده لاستیک
این عبارت، مواد سازنده لاستیک را توضیح می دهد. به عنوان مثال، عبارت PLY-1=PLIES TREAD
STEEL 2+POLYESTER یعنی رویه لاستیک مرکب از یک رویه پلی استری به همراه دو الیه سیم فوالدی
است.
چند توصیه مهم درباره لاستیک موتورسیکلت
۱ -حتما از لاستیک استاندارد استفاده کنید.
۲ -در هنگام انتخاب و تهیه لاستیک به نوع موتورسیکلت، سرعت، شرایط رانندگی، سطح جاده،
شرایط محیط و فصل توجه کنید.
۴ -بازدیدهای دوره ای لاستیک های موتورسیکلت به منظور ماندگاری بیشتر، ایمنی باالتر،
راندمان بهتر و مصرف سوخت کمتر امری حیاتی است.
۴ -باد لاستیک ها هر دو هفته یک بار کنترل شود.
۵ -بهتر است تمام لاستیک های موتورسیکلت از یک نوع باشند، مشخصات یکسانی داشته باشند
و در صورت استفاده از لاستیک های تیوب دار، بهتر است تیوب داخل لاستیک نیز در صورت تعویض
لاستیک عوض شود.
۶ -در هنگام کنترل فشار باد، لاستیک ها بایستی سرد باشند و در حالتی که لاستیک ها گرم می
باشند، از خالی کردن باد اضافی بپرهیزید.
۷ هیچ گاه از رینگ و لاستیک معیوب یا تعمیر شده استفاده نکنید.
۸ عمق آج لاستیک های خودرو را باید مرتبا بررسی و کنترل کرد. بهتر است قبل از اینکه کامال
لاستیک صاف شود از زیر موتورسیکلت خارج شود تا از به مخاطره افتادن سالمتی راکب و ترک سوار
جلوگیری شود. در ضمن امکان روکش کردن مجدد لاستیک هم وجود خواهد داشت.
بهترین تایر موتور سیکلت کدام است؟
در موتورسیکلتها به دلیل ابعاد و سیستم حرکتی و نقش آن در فرمان پذیری لذت موتورسواری به
تایرها بستگی دارد که تا چه اندازه برای وزن و نوع رفتاری که از موتور سیکلت انتظار میرود مناسب باشند.
در رابطه با موتورسیکلتها تمام شدن یا کم شدن آج روی سطح تایرها ارتباط مستقیمی با ایمنی و امنیت
موتور سوار دارد از این جهت بسیاری از این افراد در رابطه با انتخاب تایر مناسب همواره دچار سردرگمی
هستند چرا که اگر تایر با عمر زیاد انتخاب کنند روی فرمان پذیری و حرکتهای سر پیچ اثرات منفی خود را
نشان میدهد
سایز تایر مناسب با موتور سیکلت خود را انتخاب کنید


باید سایز تایرهایی که به موتور سیکلت شما می خورد را بدانید. اصوال در دفترچه های راهنمای همراه
موتور سیکلت ها این سایزها نوشته شده است. همچنین باید در هنگام نصب به جهت چرخشی که روی تایرها
مشخص شده دقت کنید.
هماهنگی تایر جلو و عقب موتورسیکلت
تناسب تایرهای جلو و عقب در موتور سیکلت یکی از نکات مهمی است که باید به آن توجه کنید. تایرها
انواع مختلفی دارند. اگر انواع تایرها را نشناسید و از دو نوع مختلف تایر در موتور سیکلت خود استفاده کنید،
خطرات احتمالی بسیاری در پی خواهد داشت و حتی می تواند منجر به تصادفات و آسیب دیدگی شود.
همچنین بهتر است برند تایرهای جلو و عقب موتور سیکلت یکی باشند. شما باید در هنگام خرید تایر از
فروشنده مشاوره بخواهید. اما بهتر است خود نیز اطالعاتی در این زمینه داشته باشید؛ تا با خیالی آسوده دست
به انتخاب بزنید. در این مقاله انواع تایر و ویژگی های آن ها را برای شما بیان خواهیم کرد، تا با شناخت
تایرها بهترین انتخاب را داشته باشید.
تاثیر آج لاستیک موتور سیکلت بر روی سرعت و امنیت
در موتورسیکلتها به دلیل ابعاد و سیستم حرکتی و نقش آن در فرمان پذیری لذت موتورسواری به
تایرها بستگی دارد که تا چه اندازه برای وزن و نوع رفتاری که از موتور سیکلت انتظار میرود مناسب باشند.
در رابطه با موتورسیکلتها تمام شدن یا کم شدن آج روی سطح تایرها ارتباط مستقیمی با ایمنی و امنیت
موتور سوار دارد از این جهت بسیاری از این افراد در رابطه با انتخاب تایر مناسب همواره دچار سردرگمی
هستند چرا که اگر تایر با عمر زیاد انتخاب کنند روی فرمان پذیری و حرکتهای سر پیچ اثرات منفی خود را
نشان میدهد. بهطورکلی تایر در موتور سیکلتها نقش مهمی در پایداری و مصرف سوخت و همچنین عملکرد
آنها دارد و این موضوع از این جهت اهمیت دارد که افراد میتوانند با استفاده از تایر مناسب در بخشهای
مختلفی صرفهجویی و ایمنی خودروی خود را هم تضمین کنند. در رابطه با موتورهای اسپورت این موضوع
اهمیت بیشتری دارد و هرچه آج تایر بیشتر از بین برود تاثیر منفی بر عملکرد افزایش مییابد
انواع تایر موتور سیکلت


انواع مختلفی از تایر برای موتور سیکلت ها وجود دارد. از جمله این تایر ها می توان تایرهای بایاس و
رادیال را نام برد. در این جا هر یک از این تایرها و ویژگی های آن ها را به اختصار توضیح خواهیم داد.
تایرهای بایاس
تایر های بایاس نسبتا قدیمی تر هستند. این تایر ها از انعطاف پذیری باالیی برخوردارند. برای آفرود
بسیار مناسب هستند. لاستیک های بایاس از الیه های پلاستیکی متقاطع ساخته می شوند. در صورت سوراخ
شدن و پارگی تایرهای بایاس، غیر قابل تعمیر خواهند بود و باید تعویض شوند. همچنین قیمت این تایر ها
مقرون به صرفه است.
تایر های کربنی بهترین انتخاب برای موتور سیکلت
این تایر در واقع میتواند مدت زمان بیشتری در موتورسیکلتها مورد استفاده قرار بگیرد. این تایرهای
جدید از موادی تشکیل شده است که در برابر سایش مقاومت باالیی دارند. ضمن آنکه برخالف لاستیکهای
رایج با چسبندگی باال که نرم هستند و زود ساییده میشوند، مقاومت بیشتری دارند. داشتن چسبندگی باال در
تایرهای جلو و عقب در کنار مقاومت باال در برابر ساییدگی دو خصوصیت مهمی است که به سختی در کنار هم
قرار میگیرند و این نشان میدهد تایرهای مورد نظر از نظر فناوری و ترکیب مواد در چه سطح باالیی قرار
دارند. این تایرها از یک نوع رزین و پوششی استفاده میکنند که در شرایط بارانی و خیس هم از اصطکاک
کافی برخوردارند. از طرفی دیوارههای این تایرها قابلیت جذب ضربه زیادی دارد و باعث میشود موتورسوار
کمتر خسته شود. راز این تایرها در استفاده از کربن در آنها است.
ویزگی تایرهای کربنی موتور سیکلت
استفاده از فیبرکربن در ساختار این تایرها هم مقاومت دیواره آنها را افزایش داده و آنها را در برابر
سایش تقویت کرده است. در موتورسواری تایرها تنها نقاط اتصال موتور سوار به زمین هستند و داشتن تایر
خوب میتواند لذت موتور سواری را دو چندان کند. در آزمایشی که درباره این تایرهای جدید روی موتور
بامو RT ۱۲۰۰ R مدل سال ۲۰۱۶ انجام شد مشخص شد که با این تایرهای جدید میتوان ۱۹۳۰۰ کیلومتر
موتور سواری کرد که در لاستیک میشلین این مسافت کمی کمتر بوده است.
در تایرهایی که قرار بود مسافت بیشتری را طی کنند مشکالت خاصی ایجاد میشد که یکی از مهمترین
مشکالت سختتر شدن فرمانپذیری بوده است چرا که موادی که در درون تایر استفاده میشد باید
میتوانستند مقاومت آن را در برابر اصطکاک با سطح زمین افزایش دهند. در تایرهای عالوه بر اینکه میتوان
بیشتر از مدلهای مشابه با آن رانندگی کرد کنترل و فرمانپذیری در این تایرها نیز افزایش یافته است که در
واقع قرار دادن دو یا چند مزیت مهم در کنار هم است که پیش از این امکانپذیر نبوده است. بر عکس برخی
تایرها که صرفا برای موتورهای خاصی تولید میشوند از این تایر میتوان در هر نوع موتورسیکلتی استفاده
کرد که شامل موتورهای سنگین و نیمه سنگین استفاده کرد و حتی برای موتورسیکلتهایی بسیار قدرتمند هم
قابل استفاده خواهد بود
تایرهای رادیال موتورسیکلت
تایرهای رادیال نسبت به انواع بایاس جدیدتر هستند و از تکنولوژی های نوین در ساخت آن ها استفاده
شده است. این تایرها از دو بخش تشکیل شده اند یک بخش داخلی که شامل کابل های فوالدی است و بخش
خارجی که همان لاستیک می باشد. تایرهای رادیال در صورت سوراخ شدن قابل ترمیم هستند. در برابر
گرمای هوا مقاومت بیشتری دارند. و نسبت به تایرهای بایاس عمر بیشتری نیز دارند. اما طبیعی است که
قیمت این نوع تایر نسبت به انواع دیگر باالتر باشد.
انتخاب ظرفیت بار تایرهای موتور سیکلت
یکی از نکات مهمی که باید برای خرید تایر به آن توجه کنید، ظرفیت بار تایرهاست. بهتر است قبل از
خرید به طور تقریبی وزن موتور سیکلت، لوازمی که معموال حمل می کنید و … را حساب کنید. سپس به خرید
یک تایر با ظرفیت بار مناسب با شرایط خود اقدام کنید. اصوال میزان ظرفیت بار هر تایر روی آن ثبت شده
است، و شما به آسانی می توانید تایر مورد نظر خود را انتخاب کنید
علت استهالک لاستیک و تایر موتورسیکلت
ساختار لاستیک و تایر موتورسیکلت


علت استهالک تایر موتورسیکلت چیست ؟
لاستیک یا تایر جزو قطعات موتور سیکلت محسوب میشود. تایر موتور سیکلت از واژه انگلیسی ,Tyre
Tire و فرانسوی Tirer گرفته شده است. در حقیقت تایر یک قطعه لاستیکی است که بر روی چرخ
موتورسیکلت نصب میشود، تا حرکت موتور سیکلت را راحت کرده و در موانعی مانند دستانداز و چاله، از
شدت ضربه بکاهد. لاستیکها از جنس پلاستیک میباشد و با نخ یا الیافهایی مستحکمتر میشوند. ساختار
این لاستیکها از آج، پهنا، ارتفاع، دیواره، رینگ و دیگر اجزا تشکیل شده است.
استهالک تایر موتورسیکلت
به مرور با استفاده مداوم از آنها، این لاستیکها تحلیل رفته و نیاز به تعویض پیدا میکنند. عمر مفید
تایرها به سه عامل نوع تایر، شرایط نگهداری تایر و ریسکپذیری بستگی دارد.
برای اینکه تایرهای شما دیرتر خراب شوند سعی کنید موتورسیکلت خود را در محیط بستهای نگهداری
کنید. زیرا عواملی مانند قرار گرفتن در معرض نور مستقیم آفتاب و قرار گرفتن در محیطی با دمای بسیار
پایین یا بسیار باال، موجب خرابی زود هنگام این لاستیکها میشود.
ابل ذکر است که در هنگام تعویض تایر کهنه، ممکن است با مشکل جداسازی تایر از رینگ مواجه شوید.
این مسئله به خاطر پایین آمدن انعطافپذیری لاستیک کهنه است.
لاستیکهای نو دارای انعطافپذیری بیشتری میباشند، به همین دلیل، جا زدن لاستیک نو به مراتب
آسانتر از در آوردن لاستیک کهنه است.
همین موضوع نشان میدهد که عملکرد تایر موتورسیکلت کهنه و سفت، چه تفاوت زیادی با عملکرد یک
تایر نو و نرم دارد. به این نکته توجه داشته باشید که هزینهای که برای یک جفت تایر یا لاستیک نو میکنید، به
مراتب کمتر از هزینهای است که در آینده بابت تصادفات، به دلیل استفاده از همین تایرهای کهنه، خواهید
کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *